Disclaimer

Ondanks het feit dat Curan Medical B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Curan Medical B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Curan Medical B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.