Wat is een Charrière maat?

De diameter van een katheter wordt uitgedrukt in Charrière. De Charrière is een meeteenheid voor kleine diameters en wordt aangeduid met ‘Ch’. De waarde van één Ch is ⅓ mm. Of andersom: 1 mm = 3 Ch. 

Hoeveel Ch uw katheter moet zijn wordt door uw arts of verpleegkundige bepaald en voorgeschreven. Wel is het zo dat de meest gebruikte maat katheter voor vrouwen 12 Ch is en de meest gebruikte katheter voor mannen 14 Ch.w 

Voor- en nadelen grotere of kleinere diameters katheters

Een grotere diameter van de katheter zal de urine sneller laten aflopen, al kan deze minder comfortabel zijn om in te brengen en meer kans geven op beschadiging aan de plasbuis. Een kleinere diameter van de katheter zal urine langzamer laten aflopen. Een kleinere katheter kan comfortabeler zijn om in te brengen aangezien deze flexibeler is. Curan katheters zijn beschikbaar in de maten Ch08 tot en met Ch18. 

Hoe je een katheter inbrengt, hebben we gedetailleerd beschreven en via instructievideo’s uitgelegd, voor zowel man als vrouw

Wat is zelfdilatatie?

Soms komt het voor dat een katheter bewust een iets grotere diameter moet hebben. Als u last heeft van regelmatig terugkerende vernauwingen in de plasbuis door littekenweefsel, kunt u dit verhelpen door zelfdilatatie toe te passen. Dilatatie betekent verwijding. Bij zelfdilatatie voert u dezelfde handeling uit als zelfkatheterisatie, alleen gebruikt u een iets dikkere katheter om uw plasbuis wijder te maken. 

Zelfdilatatie kan tijdelijk of blijvend zijn. Als u blijvend zelfdilatatie moet toepassen dan doet u dit over het algemeen minimaal een à twee keer per week. De instructie, begeleiding en nazorg bij zelfdilatatie is precies hetzelfde als zelfkatheterisatie.

Naar: alle vragen